PÁLYÁZAT 2013.

 

 

A XLVI. KMV MŰFAJAI ÉS PÁLYÁZATAI

(A döntő időpontja:2013.április 19-21.)

– www.kmvon.net –

 

 

IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

 

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

1.            vers

2.            novella

3.            publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)

4.            értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)

5.            humoreszk

 

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 6 ritkán gépelt oldalt (Times New Roman betűkészlet, 12 pon¬tos betűméret, 1,5-ös sorköz). Egy-egy versenyző legfeljebb két irodalmi műfajban szerepelhet egy-egy művel, kivéve a vers kategóriát, ahol három művel szerepelhet.

 

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

1.            anyanyelvi versmondás

2.            anyanyelvi prózamondás

3.            népmesemondás

4.            drámai monológ előadása

5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

 

A versmondás hossza nem haladhatja meg az 5, a prózamondásé a 8, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a 10 percet.

 

Megzenésített vers(ek):

– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

 

A produkció hossza nem haladhatja meg a 10 percet.

 

A körzeti versenyek lebonyolításának határideje március 22-e. A pályamunkákat nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet az Óbecsei Gimnáziumba kell elküldeni (Zelena u. 13., 21220 Bečej) Cseri Angéla tanárnő részére március 31-ig. A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.net címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az office@kmvon.net címre! Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailhez mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

 

 

SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZV, KFV)

 

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb 1 óra 15 perc, a kisfilm pedig 20 perces lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.kmvon.net oldalról, és a következő e-mail címre kell elküldeni: szinhaz@tlkk.org, vagy a Művelődési Ház, Fő tér 4., 24400 Zenta postacímre. Jelentkezési határidő: március 25.

A részletekről érdeklődni V. Boros Gabriellánál lehet, a 024/812-603 telefonszámon.

A szín- és filmművészeti vetélkedő április 5-én lesz Zentán.

 

 

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

 

Műfajai:

1. népdaléneklés

– szólóének

– kisegyüttes

2. népzene

– hangszerszóló

– kisegyüttes

3. néptánc

– szólótánc

– csoporttánc

 

A jelentkezési lap a www.kmvon.net oldalról tölthető le, és március 31-ig kell elküldeni Szabó Tóth Gabriellának (5sabo@stcable.net, vagy postai úton a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe, a Petőfi Sándor u. 19., 21235 Temerin címre). A részletekről érdeklődni Szabó Tóth Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője április 18-án lesz Temerinben.

 

 

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

 

Témakörök:

1.            Amatőr népi színjátszás

2.            Népi hiedelmeink – a rontás

3.            Szabad téma

 

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

– a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

– felhasznált irodalom

– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

 

A műveket három példányban várják a következő címre: Thurzó Lajos Közművelődési Központ – zentai Városi Múzeum, Posta utca 18., 24400 Zenta; és elektronikus úton az agnes@tlkk.org és a raffaij@open.telekom.rs címre. Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.net oldalon található, a zentai Városi Múzeumban pedig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutatónál személyesen vagy a 024/811-348-as telefonszámon kapható. A munkák beküldési határideje március 22.

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

 

Műfajok:

1.            rajz, grafika

2.            festészet

3.            szobrászat

4.            fotó

5.            egyéb vizuális kifejezési formák

 

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (minimum 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb 5 alkotással szerepelhet.

A munkákat a Jovan Popović 13., 21220 Óbecse címre kell elküldeni, Szilágyi Miklós részére március 22-ig.

 

 

PLAKÁTPÁLYÁZAT

 

A plakát kötelező szövege:

 

XLVI. KMV – 2013

Szín- és filmművészeti vetélkedő: április 5., Zenta

Népzenei és néptáncvetélkedő: április 18., Temerin

Óbecse:

április 19. beszédművészeti vetélkedő és megzenésített versek vetélkedője

április 20. irodalmi vetélkedő

április 21. gálaműsor és díjkiosztás

 

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

– méret: 300×430 mm

– felbontás: 200-300 dpi

A Photoshopban készített plakát lehetőleg .psd vagy .tiff kiterjesztésű legyen, a Corelban készített plakát pedig .cdr kiterjesztésű.

Egy-egy versenyző legfeljebb 3 plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A számítógépen készített plakátokat e-mailben várjuk az office@kmvon.net címre, vagy CD-n a Jovan Popović u. 13., 21220 Óbecse címre, Szilágyi Miklós részére március 9-ig. Ugyanerre a címre kell elküldeni a kézzel készített plakátokat is.

 

 

MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

 

Műfajok:

1.            vers 

2.            novella

3.            publicisztikai írás

4.            szépirodalmi esszé

5.            regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

 

Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni. Ajánlott szövegek a www.kmvon.net honlapon találhatók, a szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma). A pályamunkákat március 22-ig várják a Híd folyóirat szerkesztőségébe e-mailben a hid@forumliber.rs vagy postai úton a következő címre: A Híd folyóirat szerkesztősége – A KMV fordítói pályázatára, Vojvoda Mišić u. 1., 21000 Novi Sad.

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS (MNT) ÉS A KMV KÖZÖS PÁLYÁZATA (AZ MNT KÜLÖNDÍJA):

 

 

Idén is egy külön kategóriával bővül a KMV publicisztikai pályázata. A tanulók cimbeli megkötés nélkül pályázhatnak a nyelvi jogok, illetve a hivatalos nyelvhasználat területén javasolt következő témakörökben:

 

1.            A magyar nyelv használata a hivatalokban, közintézményekben;

2.            A magyar nyelv használata az önkormányzat területén található feliratokon;

3.            Szabad téma.

 

Az említett kategóriában a pályamunkák a zsűri külön elbírálása alá esnek, és körzeti vetélkedő nélkül is továbbjuttathatók, illetve elküldhetők. Mivel a zsűri külön bírálja el a beérkezett pályamunkákat, az ebben a kategóriában induló versenyzők nem olvassák fel munkájukat a KMV döntőjén.  A pályamunkákat, melyek összeállításához gyakorlati útmutatót mellékelt a szervezőbizottság,  e-mailben lehet eljuttatni március 22-ig az office@kmvon.net címre, MNT publicisztikai pályázat tárgymegjelöléssel.

 

 

 

 

Kérünk minden pályázót a megadott terjedelmi- és időkeretek pontos betartására!

 

A KMV műfajaival és pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában, a www.kmvon.net oldalon. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az office@kmvon.net címre várjuk.